Innehåller hampaolja THC?

Cannabis med THC.Den hampaolja som går att köpa i handeln innehåller inte THC i några betydande mängder.

Om man mäter halterna av THC på kemisk väg i ett laboratorium kan man dock hitta vissa mängder av ämnet, men inte tillräckligt mycket för att påverka människor.

När man talar om hampaolja menar man i regel hampafröolja som framställs ur fröna från cannabisplantan. Hampafröna innehåller extremt låga halter av THC jämfört med blommorna och trikomerna som man framställer cannabis och hasch från. Det finns dock hampaoljor som man kan köpa olagligt, eller göra själv, som innehåller THC. När man framställer sådana oljor blandar man vanlig hampafröolja med torkad cannabis som innehåller THC.

[contentblock id=hampaolja]

Vad är THC?

THC är en förkortning av delta-9-hydrocannabinol och är det aktiva ämnet i cannabis. Det är THC som gör att cannabis och hasch påverkar kroppen och psyket på de sätt som det gör. Vissa varianter av cannabis innehåller andra ämnen som också ger ett rus, men det största delen av effekterna från cannabis kommer fortfarande från THC.

Några av de psykologiska effekterna av THC är listade nedan. Dessa effekter är de som upplevs på kort sikt under några timmar efter att man brukar cannabis. THC har också vissa långsiktiga effekter, även om deras utsträckning och betydelse är omstridda.

  • Avslappning
  • Trötthet
  • Ökad aptit
  • Förändrad tidsuppfattning
  • Förstärkning av syn- och smaksinnen
  • Eufori

THC och kemiska föreningar som liknar THC klassas som narkotika i Sverige, och därför olagliga att både bruka och sälja av vanliga personer. THC har varit olagligt ända sedan början av 1970-talet då det också klassades som en typ av ”narkotika som normalt inte har medicinsk användning”. I Sverige används alltså inte heller inom sjukvården.

I vissa delar av världen används dock cannabis för medicinska ändamål. I Canada och USA kan man till exempel få cannabis utskrivet för smärtlindring och sömnproblem. Under de senaste åren har cannabis även blivit mer accepterat i Europa. Under våren år 2013 blev cannabis för medicinsk användning lagligt i Tjeckien och vid ungefär samma tid blev det lagligt att använda cannabis i framställning av medicinska preparat i Frankrike.

Det finns en populär idé om att hampaolja med THC kan bota cancer och en massa andra sjukdomar. Människor som tror på denna idé är i regel anhängare av en konspirationsteori  som går ut på att läkemedelsindustrin motarbetar och gömmer det verkliga botemedlet till cancer för att kunna fortsätta sälja sina egna preparat mot sjukdomarna. Det är en teori som inte har en särskilt stor fästning i forskarvärlden, men är desto mer populär inom cannabisodlare.

[contentblock id=hampaolja]