Kan hampaolja bota sjukdomar?

Kan hampaolja ersätta medicin?Nej är det korta svaret på den frågan.

I många delar av världen finns det dock en utbredd tro på att cannabis i olika former kan bota alla möjliga olika sjukdomar och åkommor. Cannabis anses vara en närmast allsmäktig mirakelplanta som kan användas för att behandla allt ifrån psykologiska sjukdomar som depression till fysiska cancertumörer.

Ofta används konspirationsteorier som involverar korrumperade politiker och den multinationella läkemedelsindustrin som förklaring till varför cannabis inte används för att behandla alla dessa sjukdomar.

[contentblock id=hampaolja]

Oavsett hur effektivt cannabis är i behandlingar mot olika sjukdomar så är det troligt att den eventuella effekt som finns där kommer från dess THC-innehåll. THC, eller tetrahydrocannabinol som det egentligen heter, är det ämne som ger upphov till ”ruset” som man får när man röker cannabis. Detta rus framkallar avslappning, eufori och en känsla av att syn-, smak- och luktsinnena förstärks hos den som brukar cannabis.

Eftersom hampaolja inte innehåller betydande mängder THC så har oljan inte samma stimulerande effekt, och inte heller någon förmåga att påverka psyket på ett lika direkt sätt som cannabis. Trots detta finns det dock många fördelar med att använda hampaolja som ett kosttillskott och bruka det invärtes. Dessa fördelar kommer framför allt från hampaoljans nyttiga näringsinnehåll.

Hampaolja innehåller fetter som är bra för hjärtat och hjärnan

Hampaolja må inte kunna bota cancer eller depression, men det göra dig friskare på vissa andra sätt. Hampaolja innehåller stora mängder av de essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6. Oljan innehåller också en viss mängd omega-9.

Att en fettsyra är essentiell innebär att kroppen inte kan tillverka den själv, utan att vi måste få i oss fettsyran genom vår kost. Eftersom det är vanligt att människor inte får i sig tillräckligt mycket av dessa fettsyror så kan det vara en god idé att fundera över om du bör förändra dina kostvanor eller börja använda ett kosttillskott med omega-3 och omega-6.

En fördel som hampaolja har jämfört med andra oljor som används som kosttillskott är att den innehåller en perfekt  mängd omega-3 i jämförelse med omega-6. Att få i sig för mycket omega-6 i relation till omega-3 gör att de positiva effekterna på hälsan uteblir.

Det finns en rad olika positiva effekter som de essentiella fettsyrorna i hampaolja kan ha på din hälsa. Omega-3 kan till exempel bidra till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom att öka blodkärlens förmåga att vidga sig.

Omega-3 kan även bidra till att göra blodet tunnare. Omega-3 och omega-6 är också viktiga byggstenar i alla de celler och nervbanor som finns i hjärnan. Därför är det viktigt att barn får i sig tillräckligt med omega-3 och omega-6 under sin tillväxtperiod då hjärnan utvecklas.

[contentblock id=hampaolja]