Tea treeolja

Tea treeoljan har australiensiskt ursprung och har länge använts för att lindra diverse olika åkommor. Idag används oljan framför allt för att lindra hudåkommor som akne och fotsvamp, men även för att behandla mjäll och lindriga insektsbett. I denna artikel får du lära dig mer om denna användbara olja.

 • Tea treeoljan och dess egenskaper
 • Tea tree och hudvård

Bästa Tea Treeoljan 2017

tea treeolja
Tea Treeolja – Bäst i test 2017!

 • Bäst i test 2017
 • Bra mot bett & stick
 • Väldigt dryg
 • Köp här

  Tea treeoljan och dess egenskaper

  Att teoljebusken på engelska kallas för tea tree och dess olja för tea treeolja är något missvisande, eftersom busken inte har något med tebusken att göra. Namnet kommer av att nybyggarna i Australien använde blad från teoljebusken för att brygga te, men det är alltså inte samma te som det vi dricker idag. I Australien upptäckte man även att tea treeoljan har flera läkande egenskaper och den användes därför för att behandla en rad olika åkommor. Oljan framställs genom att man ångdestillerar teoljebuskens blad och grenspetsar, varefter man får fram en mycket koncentrerad olja som klassas som en eterisk olja. Oljan kan sedan användas både för att lindra olika åkommor och som hudvårdsprodukt.

  Tea tree och hudvård

  Tea treeoljan innehåller över 100 olika kemiska ämnen och det är dessa ämnen som ger oljan sina egenskaper. Alla eteriska oljor innehåller olika sammansättningar av ämnen och det är innehållet av ämnen som avgör vilka egenskaper oljan har. Just teatreeoljan har antimikrobiella egenskaper, tack vare sin unika sammansättning av olika ämnen.

  Att tea treeoljan är antimikrobiell har gjort att den blivit populär för behandling av hudåkommor orsakade av just bakterier, exempelvis akne och fotsvamp. Tea treeoljan kan även användas för att behandla lindrigare insektsbett. Akne orsakas av en överproduktion av talg i huden, något som hudlevande bakterier nyttjar för att föröka sig. Denna typ av bakterier använder nämligen talg som energikälla och när produktionen av talg ökar kan bakterierna växa och frodas. Tillsammans orsakar bakterietillväxten och överskottet av talg en inflammation i huden, vilken yttrar sig i form av finnar, pormaskar eller knottror. Många upplever att behandling med den antibakteriella tea treeoljan har positiva effekter på denna typ av hudproblem.

  Tea tree kan även användas för att behandla lindrigare former av fotsvamp, där svampen inte fått så starkt fäste. Oljan är speciellt effektivt för att behandla klåda, men många som använder oljan blir helt av med svampen.

  Oljan har även andra användningsområden. Bland annat kan den användas som ingrediens i naturlig deo eller för att behandla mjäll. Som nämndes ovan kan den även användas för att behandla lindriga insektsbett av olika slag.

  Obs! Tea treeoljan är en eterisk olja och är skadlig att använda outspädd eftersom den kan ge brännskador. Läs alltid på förpackningen innan du använder en eterisk olja och var noga med att följa instruktionerna.